Top
Voorwaarden

Onderstaand vindt U de leveringsvoorwaarden.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hilin's Hobby© aangeboden artikelen.

Iedere koper wordt geacht deze voorwaarden gelezen te hebben, alvorens over te gaan tot kopen. Zodra men een bestelling definitief bevestigd gaat men hiermee akkoord.

De prijzen bij alle op deze website genoemde artikelen zijn reeds inclusief BTW.

Er word een minimum bestelbedrag van € 5,00 gehanteerd en werkt met tarieven volgens PostNL, welke U op de website vinden kunt.

Levering geschieden Wereldwijd / Worldwide shipment.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Tarieven en voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Bestellingen kunnen uitsluitend via internet of per e-mail worden gedaan.

Vul bij een bestelling op deze website uw gegevens zo volledig mogelijk in. Vergeet daarbij niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat bij eventuele vragen met betrekking tot de bestelling contact met u opgenomen kan worden. Na ontvangst van Uw bestelling krijgt U zsm een definitieve factuur per @-mail.

Voor de wijzen van betaling kunt u kiezen uit: vooruitbetaling op bankrekening óf voor klanten buiten Nederland vooruitbetaling via Paypal (+fees! ), welke verstrekt worden in de definitieve factuur. Let wel: Betalingen kunnen pas geschieden ná ontvangst van de definitieve factuur!

Bij zowel vooruitbetaling als via Paypal, na toezending van het definitieve factuur per @-mail, wordt de bestelling uitgeleverd zodra het factuurbedrag op de rekening is bijgeschreven. Indien het juiste verschuldigde bedrag van de factuur binnen 10 dagen niet op de rekening is bijgeschreven zal er een herinnering per e-mail toegestuurd worden.

Er zullen géén leveranties plaatsvinden in geval:

  • er vordering(en) openstaan langer dan de gestelde betalingstermijn.

  • de kosten van eerdere, niet tijdig afgehaalde zendingen, niet zijn voldaan.

  • er meerdere malen overschrijding van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden.

  • er bewust onjuiste informatie -van welke aard dan ook- is verstrekt.

  • er over informatie beschikt word welke daartoe aanleiding geven.

Verzending van alle artikelen gebeurt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant. 

Hilins Hobby© is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoek raken, niet aankomen c.q. beschadigen van de verzonden artikelen. 

De brievenbus bestellingen worden standaard in een gewone C6, A5 of A4 envelop verstuurd, echter indien gewenst en tegen een extra vergoeding word de bestelling verstuurd in een andere verpakking. Uw voorkeur van verzending kunt U zelf kiezen uit de afdeling: Extra verzendmogelijkheden! De extra korten hiervoor komen voor rekening van de koper en dienen bij de betaling van het gekochte artikel te worden voldaan.

https://hilins-hobbywinkel.luondo.nl/c-285541/extra-verpakkingsmogelijkheden  

Hilin's Hobby© is niet verantwoordelijk voor zendingen die niet blijken te zijn aangekomen daar ieder poststuk van het juiste aantal postzegels (poststuk wordt digitaal gewogen) voorzien word, de adresgegevens zoals op de factuur vermeld staan en die op de enveloppe/pakket vermeld worden (u word geacht de juiste adresgegevens zelf te controleren bij bestellen).

Leveringen geschieden in zowel binnen- als buitenland uitsluitend aan particulieren.

Garantie op de produkten zijn conform de garantiebepalingen van de leverancier.

Afbeeldingen en kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel.

Privacy:

Hilin's Hobby© behandelt uw gegevens vertrouwelijk en stel deze, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, niet ter beschikking aan derden.  Uw emailadres wordt wel bewaard voor eventuele informatie over vernieuwingen op deze site of acties via nieuwsbrieven. Indien U géén nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt U dit meedelen via het Contact

Klachten:

Indien u iets ontvangt wat niet naar tevredenheid, defect of incompleet is, dient u dit binnen 48 uur aan Hilin's Hobby© kenbaar te maken, bij voorkeur via het Contact. Samen met u proberen we tot een goede oplossing te komen.
Levertijden:

Hilin's Hobby© streeft ernaar om binnen 2 werkdagen de bestelling te verzenden ná ontvangst van de betaling.
Annuleren:

Bestellingen kunnen uiterlijk binnen 48 uur na uw bestelling, geannuleerd worden, hierna zal er € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien U nog vragen heeft neem dan contact op via:Contact.

De opzet van deze site heeft enkel het doel tot financiering voor het kunnen uitoefenen van eigen hobbies en/of ter financiering voor de vervanging van een ponto pro power.